Kontaktné údaje

Firma:

Pavol Podmajerský - OLAP

Sídlo:

Pažického 404/8, 907 01 Myjava

Prevádzka:

kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava

Zaregistrovaná:

v ObÚ Nové Mesto nad Váhom, číslo živnost. reg.: 303/870

IČO:

36 961 540

DIČ:

1020282670

e-mail:

podmajersky-olap@mail.t-com.sk

Telefón, fax:

034/6212458

Mobil:

0905/527202