Profil firmy

Firma Pavol Podmajerský - OLAP, so sídlom Pažického 404/8, 907 01 Myjava, vznikla 01. 09. 2000 na základe živnostenského oprávnenia. Jej právna forma je fyzická osoba. zaregistrovaná je za platcu DPH.

Naša spoločnosť zaviedla a úspešne certifikovala v roku 2008 systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000 a získala CERTIFIKÁT KVALITY (SK verzia, EN verzia).

V súčasnosti firma zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov v týchto profesiách: frézar, sústružník, zámočník, sústružník - CNC, brusič, vŕtač, montážny pracovník.